Friday, December 5, 2008

حكاية الربع جنية


مرة واحد كان معاه ربع جنيه.. ففكر يعمل بيه إيه.. يشرب عصير قصب و لا يركب الأتوبيس فقال : أنا لو ركبت الأتوبيس حيبقي في حل من إثنين: يإما حقف أو حقعد لو وقفت مش حيبقي في أي مشكلة لكن لو قعدت حيبقي في حل من إثنين: يإما حيقعد جنبي راجل أو تقعد جنبي ست أنا لوقعدت بجانب راجل مفيش مشكلة لكن لو قعدت بجانب ست حيبقي في حل من إثنين: يا اما حنعجب ببعض يا إما مش حنعجب ببعض لو ماعجبناش ببعض مفيش مشكلة لكن لو عجبنا بعض حيبقي في حل من إثنين: يا اما حنتجوز يا اما مش حنتجوز لو ما تجوزناش مفيش مشكلة لكن لو إتجوزنا حيبقي في حل من إثنين: يا اما حنختلف يا اما مش حنختلف لو مختلفناش مفيش مشكلة لكن لو اختلفنا حيبقي في حل من إثنين : يا اما حنخلف ولد أو بنت لو خلفنا بنت مفيش مشكلة لكن لو خلفنا ولد حيبقي في حل من إثنين: يا اما حيستقيم أو حينحرف لو إستقام مفيش مشكلة لكن لو إنحرف حيبقي في حل من إثنين: يا اما يدمن أو مش حيدمن لو ما ادمنش مفيش مشكلة لكن لو أدمن حيبقي في حل من إثنين: يا اما حيبقي معاه فلوس أو معهوش لو كان معاه فلوس مفيش مشكلة لكن لو كان عايز فلوس حيبقي في حل من إثنين: يا اما حيسرقني أو حيقتلني لو سرقني مفيش مشكلة لكن لو قتلني .. يقتلني ؟؟!!!!!!!!! لا ياعم أنا أشرب عصير قصب أحسن

No comments: